CS Orom-postavljanje vodostanskih cevi

Diker na kanalu Adorjan-Velebit-sanacija

Dovodni kanal do CS Adorjan-izmuljenje

Kanal Adorjan-Velebit-iskop

Lagune za mulj kod UPOV-a

Mikroakumulacije - Brazda

Mikroakumulacije - Skenderevo 2013

Mikroakumulacije - Žednik-Krivaja

Poplave - Bački Vinogradi 2006

Poplave - Palić 2010

Poplave - Veliki Radanovac 2006

Poplave na rekama

Železnički propust na pruzi Subotica - Senta

Sanacioni radovi građevinskog dela ustave Nosa

Ustanova je sagrađena pedesetih ili šesdesetih godina. Tokom dugogodišnje eksploatacije i izloženosti prilično agresivnim uticajima pretrpela je značajna oštećenja. Oštećenja su nastala na delovima ustave koji su izloženi dejstvu vode i ogledaju se u oštećenju površine betona i značajnom erozijom betona koja je najizraženija u visini udarnog vodenog talasa na kojem se ujedno i uočava prekid betoniranja (horizontalni). Primećeno je prisustvo betonskih gnezda dok značajnija pojava prslina kao i izložene armature nije uočena. Navedena oštećenja su nastala usled udarnog dejstva vode, ciklusa smrzavanja i odmrzavanja kao i agresivnog o kruženja obzirom na miris koji se oseća.

Sanacioni radovi građevinskog dela ustave Nosa