Dunav-Tisa-Dunav Vodoprivredno društveno preduzeće „Severna Bačka“ Subotica

Pretežna delatnost preduzeća prema jedinstvenoj klasifikaciji je izgradnja hidrotehničkih objekata, šifra delatnosti 4291. Naše preduzeće poseduje licence za:

  • gradnju na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije
  • radove na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s
  • izvođenje radova na hidrotehničkim objektima za regulacione radove za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha
  • kao i licencu za obavljanje poslova u oblasti upravljanja vodama (tzv. „VODNA LICENCA“ izdata od Republičke direkcije za vode).

Uz gore navedeno u našu opštu delatnost spadaju još:

  • sprovođenje odbrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog dejstva voda
  • održavanje regulacionih i zaštitnih objekata i pratećih uređaja na njima
  • održavanje melioracionih sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje
  • izvođenje sanacionih radova i hitnih intervencija na zaštitnim i regulacionim objektima,
  • staranje o funkcionisanju vodnih objekata i sistema i
  • praćenje stanja vodnih objekata.

DTD-VDP „Severna Bačka“ Subotica u postupku je sertifikacije „Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008“.