Reklamacije

Kupci usluga/ investitori/ korisnici reklamacije na usluge mogu da šalju poštom, faksom ili mejlom ili lično da predaju u Direkciju preduzeća ,,DTD VDP Severna Bačka,, d.o.o. Subotica, Trg cara Jovana Nenada 2/I, 24000 Subotica.

Obrazac - Reklamacija kupca